Základná škola Bystrany, Bystrany 13

Typ: Základná škola
Adresa: Bystrany 13, 05362 Bystrany
WWW:
E-Mail: zs_riaditel@mail.t-com.sk
Telefón: 053/429 7070
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Spišská Nová Ves
IČO: 035545984
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Jana Valigura Švantnerová
Výchovný poradca
Základná škola Bystrany, Bystrany 13
fotka
Mgr. Júlia Čurillová
Riaditeľ
Základná škola Bystrany, Bystrany 13