Základná škola s VJM Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 223

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Dlhá nad Váhom 223, 92705 Dlhá nad Váhom
WWW:
E-Mail:
Telefón: 031 / 7702924
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Šaľa
IČO: 710055900
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Peter Molnár
Riaditeľ
Základná škola s VJM Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 223