Základná škola Žihárec, Žihárec 2

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Žihárec 2, 92583 Žihárec
WWW:
E-Mail: Libusa.Slahorova@iedu.sk
Telefón: 031 / 7798506
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Šaľa
IČO: 710159013
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Libuša Šlahorová
Riaditeľ
Základná škola Žihárec, Žihárec 2