Základná škola Závada, Závada 2

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Závada 2, 95501 Závada
WWW:
E-Mail: mgod@centrum.sk
Telefón: 038 / 5390327, 0908220982
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Topoľčany
IČO: 710057660
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Milan Godál
Riaditeľ
Základná škola Závada, Závada 2