Základná škola Cabaj-Čápor, časť Čápor 1085

Typ: Základná škola
Adresa: časť Čápor 1085, 95117 Cabaj-Čápor
WWW:
E-Mail: zsjdomastucapor@pobox.sk
Telefón: 037/7888414
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nitra
IČO: 037865391
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Daniela Hodásová
Výchovný poradca
Základná škola Cabaj-Čápor, časť Čápor 1085
fotka
PaedDr. Darina Vargová
Výchovný poradca
Základná škola Cabaj-Čápor, časť Čápor 1085
fotka
JUDr. PaedDr. Mária Hrušovská
Riaditeľ
Základná škola Cabaj-Čápor, časť Čápor 1085