Základná škola Hostie, Hostie 86

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hostie 86, 95194 Hostie
WWW:
E-Mail: zshostie@gmail.com
Telefón: 037 / 6337114
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710056737
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Darina Šútorová
Riaditeľ
Základná škola Hostie, Hostie 86