Základná škola Martin nad Žitavou, Martin nad Žitavou 110

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Martin nad Žitavou 110, 95301 Martin nad Žitavou
WWW:
E-Mail: zsmartinzit@gmail.com
Telefón: 037 / 6322547, 6333547
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710056834
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Zuzana Zbonková
Riaditeľ
Základná škola Martin nad Žitavou, Martin nad Žitavou 110