Základná škola Slepčany, Školská 232

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Školská 232, 95152 Slepčany
WWW:
E-Mail: slepcanyzs@centrum.sk
Telefón: 037 / 7884041
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710056915
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Andrea Koprdová
Riaditeľ
Základná škola Slepčany, Školská 232