Základná škola Hosťovce, Hosťovce 224

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hosťovce 224, 95191 Hosťovce
WWW:
E-Mail: zshostovce@centrum.sk
Telefón: 037 / 6345104
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710214812
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Marianna Škulová
Riaditeľ
Základná škola Hosťovce, Hosťovce 224