Spojená škola-ZŠ pri ZZ Zlaté Moravce, Bernolákova 4

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Bernolákova 4, 95301 Zlaté Moravce
WWW:
E-Mail: szszm@zoznam.sk
Telefón: 037 / 6426077
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710226977
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zita Záborská
Riaditeľ
Spojená škola-ZŠ pri ZZ Zlaté Moravce, Bernolákova 4