Základná škola s MŠ Hvozdnica, Hvozdnica 66

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hvozdnica 66, 01356 Hvozdnica
WWW:
E-Mail: skola@zshvozdnica.sk
Telefón: 041 / 5579012
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bytča
IČO: 037903802
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anton Gabriel
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Hvozdnica, Hvozdnica 66