Základná škola Cífer, SNP 5

Typ: Základná škola
Adresa: SNP 5, 91943 Cífer
WWW:
E-Mail: riaditelzscifer@gmail.com
Telefón: 335599125
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trnava
IČO: 036093939
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Alexandra Šurinová
Výchovný poradca
Základná škola Cífer, SNP 5
fotka
Mgr. Ivan Kovačocy
Riaditeľ
Základná škola Cífer, SNP 5