Základná škola s MŠ Vyšný Kubín, Vyšnokubínska 135/35

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Vyšnokubínska 135/35, 02601 Vyšný Kubín
WWW:
E-Mail: skola@zsvkubin.edu.sk
Telefón: 043 / 5865637, 5866088
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 042213258
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dana Vojtasová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Vyšný Kubín, Vyšnokubínska 135/35