Základná škola Čadca, M. R. Štefánika 2007

Typ: Základná škola
Adresa: M. R. Štefánika 2007, 02201 Čadca
WWW:
E-Mail:  zscadcazarec@stonline.sk
Telefón: 041/ 4334 174; 908 082 173
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812297
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Jozefína Huntošová
Výchovný poradca
Základná škola Čadca, M. R. Štefánika 2007
fotka
Mgr. Viera Kubicová
Riaditeľ
Základná škola Čadca, M. R. Štefánika 2007