Základná škola Čajkov, Čajkov 285

Typ: Základná škola
Adresa: Čajkov 285, 93524 Čajkov
WWW:
E-Mail: zscajkov@gmail.com
Telefón: 036/6389230
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Levice
IČO: 037864297
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Lucia Valachovičová
Výchovný poradca
Základná škola Čajkov, Čajkov 285
fotka
Mgr. Július Žúbor
Riaditeľ
Základná škola Čajkov, Čajkov 285