Základná škola pri LVS Čakany, Čakany 7

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Čakany 7, 93040 Čakany
WWW:
E-Mail: nemethovar@zoznam.sk
Telefón: 031/56 93 504
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dunajská Streda
IČO: 710162448
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Lucia Husárová
Výchovný poradca
Základná škola pri LVS Čakany, Čakany 7
fotka
Mgr. Renáta Némethová
Riaditeľ
Základná škola pri LVS Čakany, Čakany 7