Základná škola Banská Bystrica, Okružná 2

Typ: Základná škola
Adresa: Okružná 2, 97404 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: zsokruzna@gmail.com
Telefón: 048 / 4135627
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677724
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Božena Hrdinová
Riaditeľ
Základná škola Banská Bystrica, Okružná 2