Základná škola Narnia Banská Bystrica, Okružná 2

Typ: Základná škola
Adresa: Okružná 2, 97404 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail:
Telefón: 048 / 3811027, 0917862097
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 042002931
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Martina Polohová
Riaditeľ
Základná škola Narnia Banská Bystrica, Okružná 2