Základná škola s MŠ Strelníky, Strelníky 42

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Strelníky 42, 97655 Strelníky
WWW:
E-Mail: strelnikyzs@centrum.sk
Telefón: 048 / 4295202
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 045018332
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Gabriela Sedláková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Strelníky, Strelníky 42