Základná škola Čáry, Školská 285

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 285, 90843 Čáry
WWW:
E-Mail: zscary@zoznam.sk
Telefón: 346592427
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 037837044
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Maďarová
Výchovný poradca
Základná škola Čáry, Školská 285
fotka
PaedDr. Zlatica Komorná
Riaditeľ
Základná škola Čáry, Školská 285