Základná škola s MŠ Králiky, Králiky 98

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Králiky 98, 97634 Králiky
WWW:
E-Mail: zs.kraliky@zoznam.sk
Telefón: 048 / 4197625
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 037956132
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Marianna Náterová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Králiky, Králiky 98