Základná škola s MŠ Malachov, Banícka 52

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Banícka 52, 97405 Malachov
WWW:
E-Mail: skolamal@post.sk
Telefón: 048 / 4183340, 0903565567
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 037998196
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Cholvádová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Malachov, Banícka 52