Základná škola s MŠ Medzibrod, Nám. hrdinov SNP 24

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Nám. hrdinov SNP 24, 97696 Medzibrod
WWW:
E-Mail: zsmedzibrod@gmail.com
Telefón: 048 / 4184446
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 042192609
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ivana Sumráková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Medzibrod, Nám. hrdinov SNP 24