Základná škola Banská Bystrica, Hronská 47

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hronská 47, 97406 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: zshronska@zoznam.sk
Telefón: 048 / 4186253
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 710058187
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Elena Babicová
Riaditeľ
Základná škola Banská Bystrica, Hronská 47