Základná škola Čerín, Čerín 57

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Čerín 57, 97401 Čerín
WWW:
E-Mail:
Telefón: 048 / 4192172
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 710102666
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Štefánia Ištvánfyová
Riaditeľ
Základná škola Čerín, Čerín 57