Základná škola Riečka, Riečka 57

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Riečka 57, 97401 Riečka
WWW:
E-Mail:
Telefón: 048 / 4197221
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 710143188
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Moravčíková
Riaditeľ
Základná škola Riečka, Riečka 57