Základná škola pri ZZ Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 4

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Nám. L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: zsdfnspbb@gmail.com
Telefón: 048 / 4726533, 0910781380
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035984414
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Hubáčková
Riaditeľ
Základná škola pri ZZ Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 4