Základná škola s MŠ Prenčov, Prenčov 203

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Prenčov 203, 96973 Prenčov
WWW:
E-Mail: zakladnaskola@zsprencov.edu.sk
Telefón: 045 / 6995249, 0910533036
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Štiavnica
IČO: 037831062
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Milena Havranová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Prenčov, Prenčov 203