Základná škola Karola Rapoša Brezno, Školská 5

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 5, 97701 Brezno
WWW:
E-Mail:
Telefón: 048 / 6112250
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828444
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Riaditeľ
Základná škola Karola Rapoša Brezno, Školská 5