Základná škola Čierny Balog, Bexeľ 1266/32

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Bexeľ 1266/32, 97652 Čierny Balog
WWW:
E-Mail: zs.kram@zoznam.sk
Telefón:
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 710058225
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Šrolová
Riaditeľ
Základná škola Čierny Balog, Bexeľ 1266/32