Základná škola s VJM Biskupice - Fülekpüspöki, Gagarinova 4

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Gagarinova 4, 98601 Biskupice
WWW:
E-Mail: zsbiskupice@freemail.hu
Telefón: 047 / 4512666
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Lučenec
IČO: 710058861
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Juliana Tóthová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Biskupice - Fülekpüspöki, Gagarinova 4