Základná škola pri RC Čerenčany, S. Kollára 51

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: S. Kollára 51, 97901 Čerenčany
WWW:
E-Mail: rddcerencany@stonline.sk
Telefón: 047/5631090
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rimavská Sobota
IČO: 710166095
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. David Valušiak
Výchovný poradca
Základná škola pri RC Čerenčany, S. Kollára 51
fotka
Mgr. Gabriel Bodnár
Riaditeľ
Základná škola pri RC Čerenčany, S. Kollára 51