Základná škola Ružiná, Školská 116

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Školská 116, 98552 Ružiná
WWW:
E-Mail: zsruzina@centrum.sk
Telefón: 047 / 4396459
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Lučenec
IČO: 710059000
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Janka Králinská
Riaditeľ
Základná škola Ružiná, Školská 116