Základná škola s VJM Bulhary, Bulhary - Bolgárom 12

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Bulhary - Bolgárom 12, 98601 Bulhary
WWW:
E-Mail: zsbulhary69@freemail.hu
Telefón: 0908521407
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Lučenec
IČO: 710130353
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ladislav Tóth
Riaditeľ
Základná škola s VJM Bulhary, Bulhary - Bolgárom 12