Základná škola s VJM Držkovce, Držkovce 21

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Držkovce 21, 98262 Držkovce
WWW:
E-Mail:
Telefón: 047 / 5597777, 0908918055
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Revúca
IČO: 710059647
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Edita Kordová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Držkovce, Držkovce 21