Základná škola s MŠ Červený Hrádok, Červený Hrádok 235

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Červený Hrádok 235, 95182 Červený Hrádok
WWW:
E-Mail: zschradok@fayn.sk
Telefón: 037/ 6342 238, 911 113 577
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 037865072
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Alojzia Valkovičová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Červený Hrádok, Červený Hrádok 235
fotka
Mgr. Jana Dunčičová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Červený Hrádok, Červený Hrádok 235