Základná škola Rimavské Janovce, Rimavské Janovce 425

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Rimavské Janovce 425, 98001 Rimavské Janovce
WWW:
E-Mail: zsrim.janovce@gmail.com
Telefón: 047 / 5677138, 0907880025
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rimavská Sobota
IČO: 710059876
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Jana Punková
Riaditeľ
Základná škola Rimavské Janovce, Rimavské Janovce 425