Základná škola Závada, Závada 54

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Závada 54, 99121 Závada
WWW:
E-Mail: zavadazs@zoznam.sk
Telefón: 047 / 4877151
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Veľký Krtíš
IČO: 710060149
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Trnková
Riaditeľ
Základná škola Závada, Závada 54