CPPPaP Dolný Kubín

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín
E-Mail: cpppapdk@gmail.com
Telefón: 043/58621 07 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Žilina
IČO: 37976681
42058759
Súkromná základná škola Jánoš Dolný Kubín, Ul. Obrancov mieru 1779 
915816709 
Detail
037808699
Základná škola Janka Matúšku Dolný Kubín, Kohútov sad 1752/4 
043/ 5862 346 
Detail
037810669
Základná škola Martina Kukučína Dolný Kubín, SNP 1199/36 
043/ 586 2960 
Detail
037808796
Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín, Ul. Martina Hattalu 2151 
043/ 5864 468 
Detail
037810707
Základná škola Zázrivá, Stred 122 
43/5896123 
Detail
710202032
Základná škola s MŠ pri ZZ Dolný Kubín, Nemocničná 1944/4 
043 / 5801365 
Detail
42071399
Cirkevná spojená škola Dolný Kubín, Okružná 2062/25 
911876026 
Detail
37982583
Spojená škola Dolný Kubín, Matuškova 1631 
0903/ 769 152, 043/5867044 
Detail
037810677
Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou 110 
043 / 5894211 
Detail
037808761
Základná škola s MŠ Dolný Kubín, Komenského 279/32 
908 904 258  
Detail
fotka
PhDr. Zuzana Machajová PhD.
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Dolný Kubín, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Vlasta Martišová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Dolný Kubín
fotka
PhDr. Anton Sojčák
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Dolný Kubín
fotka
Mgr. Mária Takáčová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Dolný Kubín
fotka
Mgr. Mária Vašeková
Psychológ
CPPPaP Dolný Kubín
fotka
Mgr. Andrea Zelinová Šuvadová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Dolný Kubín
fotka
Mgr. Matej Vašek
Psychológ
CPPPaP Dolný Kubín
fotka
Veronika Zossáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Dolný Kubín