Špec.základná škola Čierny Balog, Hlavná 236/67

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Hlavná 236/67, 97652 Čierny Balog
WWW:
E-Mail: szscbalog@azet.sk
Telefón: 048/619 13 02
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 35984635
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Bočová
Výchovný poradca
Špec.základná škola Čierny Balog, Hlavná 236/67
fotka
Mgr. Anna Jozefíková
Riaditeľ
Špec.základná škola Čierny Balog, Hlavná 236/67