Základná škola Bardejov, Komenského 23

Typ: Základná škola
Adresa: Komenského 23, 08501 Bardejov
WWW:
E-Mail: skola@zskombj.edu.sk
Telefón: 054 / 4722383, 0904823167
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 037873539
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Štefan Kuča
Riaditeľ
Základná škola Bardejov, Komenského 23