Základná škola s materskou školou Čirč, Čirč 71

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Čir č 71, 065 42 Čirč
WWW:
E-Mail: zssmscirc@azet.sk
Telefón: 0905/322756
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Stará Ľubovňa
IČO: 37876074
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Milan Varhola
Riaditeľ
Základná škola s materskou školou Čirč, Čirč 71
fotka
Mgr. Ľuboš Čajko
Výchovný poradca
Základná škola s materskou školou Čirč, Čirč 71