Súkromná ŠZŠ pri IZ Hertník, Hertník 85

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Hertník 85, 08642 Hertník
WWW:
E-Mail: skola@soshertnik.svcmi.sk
Telefón: 054 / 4791211
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 037783459
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Vlasta Blajsková
Riaditeľ
Súkromná ŠZŠ pri IZ Hertník, Hertník 85