Základná škola s MŠ A.V Detva, Štúrova 12

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Štúrova 12, 96212 Detva
WWW:
E-Mail: zsstudt@zsstudt.edu.sk
Telefón: 045/5455267
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 042302498
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Anna Krnáčová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ A.V Detva, Štúrova 12
fotka
Mgr. Vladimír Marko
Riaditeľ
Základná škola s MŠ A.V Detva, Štúrova 12