Základná škola Zubné, Zubné 41

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Zubné 41, 06733 Zubné
WWW:
E-Mail: zszubne@zszubne.edu.sk
Telefón: 057 / 7798154
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Humenné
IČO: 710061331
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Marta Lukáčová
Riaditeľ
Základná škola Zubné, Zubné 41