Súkromná základná škola Veľká Franková, Veľká Franková 56

Typ: Základná škola
Adresa: Veľká Franková 56, 05978 Veľká Franková
WWW:
E-Mail:
Telefón: 052 / 0911987711
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Kežmarok
IČO: 042029864
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. František Spuchľák
Riaditeľ
Súkromná základná škola Veľká Franková, Veľká Franková 56