Základná škola Detva, Ul. Obrancov mieru 884/23

Typ: Základná škola
Adresa: Ul. Obrancov mieru 884/23, 96212 Detva
WWW:
E-Mail: 3zsdetva@gmail.com
Telefón: 045 / 545 54 68
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 035997621
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Alena Ostrihoňová
Výchovný poradca
Základná škola Detva, Ul. Obrancov mieru 884/23
fotka
Mgr. Ján Gabľas
Riaditeľ
Základná škola Detva, Ul. Obrancov mieru 884/23