Súkromná základná škola Spišská Teplica, Školská 311

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
WWW:
E-Mail: epochagym@gmail.com
Telefón: 052 / 7721942, 0918727735
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Poprad
IČO: 042235251
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Gabriela Česlová PhD.
Riaditeľ
Súkromná základná škola Spišská Teplica, Školská 311