Spojená škola - ŠZŠ Dobšiná, Nová 803

Typ: Spojená škola
Adresa: Nová 803, 04925 Dobšiná
WWW:
E-Mail: szs.dobsina@stonline.sk
Telefón: 058/7885940
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rožňava
IČO: 31309704
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Magdaléna Pamulová
Výchovný poradca
Spojená škola - ŠZŠ Dobšiná, Nová 803
fotka
Mgr. Božena Sentpéteryová
Riaditeľ
Spojená škola - ŠZŠ Dobšiná, Nová 803