Základná škola Dobšiná, Zimná 190

Typ: Základná škola
Adresa: Zimná 190, 04925 Dobšiná
WWW:
E-Mail: zsdobs@zszimnadobs.edu.sk
Telefón: 058/7941 342
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rožňava
IČO: 035543752
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Štefánia Zahoranská
Výchovný poradca
Základná škola Dobšiná, Zimná 190
fotka
Mgr. Jaroslav Hutník
Riaditeľ
Základná škola Dobšiná, Zimná 190